Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Slaven Lambaša dipl.ing.geod.

REFERENCE

Radili smo za:

 OPĆINE I GRADOVI

GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za općinu Tribunj za 2009. god
GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Vodice za 2008. god.
TROGODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Šibenik za 2008-2010. god.
GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Drniš za 2007. god.
Općina Lišane ostrovičke – geodetske podloge za projektiranje izmještanja prometnica

USTANOVE I JAVNI OBJEKTI

ZIP-LINE konstrukcija preko kanjona rijeke Čikole
Veleučilište šibenik – rekonstrukcija i nadogradnja obrazovne ustanove
Gat Vrulje – Šibenik
Tržnica u Vodicama
PPT – putnički terminal na pristaništu kruzera, Lučka uprava Šibenik
Sveučilišni kampus “PALACIN”, Šibenik
Podzemna garaža u Šibeniku
Nacionalni park Krka, trasa protupožarnog puta na predjelu Laškovica (Tepići) – Carigradska draga

tvrtke 

Mjesto za Vas d.o.o. – stalna poslovna suradnja
Građevinski projekt d.o.o. – stalna poslovna suradnja
ARX d.o.o. – stalna poslovna suradnja
Adria građevinski projekti d.o.o. – stalna poslovna suradnja
VELA KLUDA d.o.o. – gospodarska građevina na otoku Kluda
Termes podi d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
Sajla com d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Stankovci”
Kless d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
Biseri Jadrana d.o.o. – stambenia građevina u Primoštenu
Armand d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom

TVRTKE

Samo polako d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom
Neptun d.o.o. – iskolčenje i pračenje postavljanja sidrenih blokova u marinama
VInoline d.o.o. – nasadi vinograda u Jadrtovcu
Zelena kuća d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici
Sika d.o.o. – vile Primošten
Riva sunca d.o.o. – ex “Revija” u Šibeniku
Akvakom d.o.o. – turističko naselje u BIlicama
Zeleni dvorac d.o.o. – stambena građevina u Brodarici
Novi kvadrat d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici
Lavčević inženjering d.o.o. – Podzemna garaža u Šibeniku