Geodetske usluge

OBNOVA MEĐA

Obnavljamo uništene međe nekretnina

 

Obnavljamo i na teren prenosimo uništene međe Vaših nekretnina.

Međa predstavlja liniju koja razdvaja dvije susjedne katastarske čestice.

Međe, odnosno granice kastarskih čestica označavaju se vidljivim trajnim oznakama kao što su međno kamenje, zidovi, ograde i druge stvari koje mogu poslužiti kao razgraničenje zemljišta.

Česti je slučaj sporna međa između susjeda, a u pravilu se javlja prilikom kupoprodaje zemljišta, projektiranja ili izvođenja građevinskih radova na zemljištu. Kako bi izbjegli neugodnosti i sudske sporove sa susjedima preporuča se da u takvim prilikama angažirate geodetske stručnjake koji će snimkom i analizom stanja na terenu utvrditi stvarne međe.
Prilikom obilježavanja međa, geodet je dužan obavijestiti susjedne nositelje prava na zemljištu i pozvati ih da prisustvuju opisanom postupku kako bi se i sami izjasnili u pogledu međa. Za potrebe ovog postupka tj. obnove međa sastavlja se Izvješće o međama i drugim granicama te o novim linijama razgraničenja u kojem se točno navodi na koji način su obilježene granice katastarskih čestica i koje potpisuju svi susjedi koji su složni s navedenim tvrdnjama.

Ukoliko svi susjedi nisu složni, međa je sporna i uređuje se sudskim postupkom.

Nadležni sud može među urediti prema:

  1. katastarskom nacrtu,
  2. sporazumu susjeda,
  3. posljednjem mirnom posjedu ili
  4. pravičnoj ocjeni suda.

 

Sud će među urediti (obnoviti ili ispraviti) prema katastarskom nacrtu ako je to moguće i ako stranke na to pristaju. Ne bude li postignut sporazum između stranka, sud će među urediti, prema posljednjem mirnom posjedu, a ukoliko niti tako ne bude moguće urediti među, onda prema pravičnoj ocjeni suda.

 

Mala škola
geodezije

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

  • kartografija
  • fotogrametrija i daljinska istraživanja
  • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
  • primijenjena geodezija
  • geomatika

Upravljanje prostornim informacijama

Upravljanje prostornim informacijama obuhvaća nekoliko različitih područja kao što su podaci i informacije, informacijske tehnologije, organizacijska pitanja i infrastruktura prostornih podataka, a ključni je čimbenik u rješavanju svakodnevnih problema korisnika povezanih sa zemljištem i nekretninama. Zemljište i nekretnine danas dobivaju sve veću važnost, a kako bi se njima učinkovito upravljalo, potrebno ih je evidentirati. Katastar nekretnina, evidencija ne samo zemljišta već i objekata na njemu, osigurava vlasništvo. Dijeljenje zemljišta, uspostava međa i izrada modernih informacijskih sustava kao podrška upravljanju prostorom od državnih tijela, lokalne uprave, komunalnih i drugih tvrtki široko je područje djelovanja većine geodeta. Razvitak mjernih i informatičkih tehnologija pridonio je nastanku mnogih zemljišnih informacijskih sustava, uglavnom temeljenih na podacima koji su do sada bili prikupljani i održavani u okviru katastra, a danas otvaraju nove mogućnosti njihova učinkovitijega korištenja i osiguranje održivog razvoja.

Za koga smo radili?

REFERENTNA LSITA

 Pravne i fizičke osobe sa kojima smo radili, te komentari korisnika.