Proširenje kapaciteta nabavom drona

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Naziv projekta:

Proširenje kapaciteta nabavom drona

Kratki opis projekta : Svrha projekta je jačanje konkurentnosti Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Slavena Lambaše proširenjem postojeće poslovne jedinice:

– (1) nabavom naprednih radnih alata (drona i mjernog instrumenta) uz osposobljavanje zaposlenika za njihovo korištenje – povećanje kvalitete, brzine, kao i vrsta pruženih geodetskih usluga,
– (2) nabavom hardvera i softvera (IT oprema) – potrebno je osigurati osnovne alate za rad novom zaposleniku/ci u uredu i na terenu,
– (3) nabava uredske opreme u svrhu stvaranja uvjeta za rad novog zaposlenika/ce, arhiviranja poslovne dokumentacije i povećanja energetske učinkovitosti.

Ciljeve i očekivani rezultati projekta :
Postizanje veće konkurentnosti Ureda proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz nabavu i obuku za rad s naprednim radnim alatima te nabavu tehničko/uredske opreme

Vrijednost i razdoblje provedbe projekta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 99.819,92

Bespovratna potpora (u HRK): 84.347,90

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 04.09.2017-04.03.2018

Kontakt osobe za više informacija: Slaven Lambaša dipl.inž.geod. 091/9133898